รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 31 มกราคม 2561

 

คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง   สายบน  คู่ที่ 1
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 2
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง   สายบน  คู่ที่ 3
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง   สายบน  คู่ที่ 4
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 5
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 6
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย    สายบน  คู่ที่ 12
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย    สายล่าง  คู่ที่ 13
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย    สายบน  คู่ที่ 14
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย    สายบน  คู่ที่ 15
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย    สายล่าง  คู่ที่ 16
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย    สายล่าง  คู่ที่ 17
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย    สายบน  คู่ที่ 18
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย    สายล่าง  คู่ที่ 19
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย    สายบน  คู่ที่ 20
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย    สายล่าง  คู่ที่ 21
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง   สายบน  คู่ที่ 7
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 8
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง   สายบน  คู่ที่ 9
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 10
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง   คู่ที่ 11
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย    คู่ที่ 22
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย
รวม คาราเต้โด  22 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
คู่ผสม   คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
รวม เทนนิส  3 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเกริก
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
คู่ผสม   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
รวม เทเบิลเทนนิส  7 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W31  คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย M39  คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  2 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W31  คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย M39  คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รอบชิงชนะเลิศ
11.30
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
รวม ฟุตซอล  2 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W19  คู่ที่ 19
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ สนามหน้าคณะครุศาสตร์
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย M39  คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ สนามหน้าคณะครุศาสตร์
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
รวม ฟุตบอล  2 รายการ  
 
ยูยิตสู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)
ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)
ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)
ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)
ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)
ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)
ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)   สาย B  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)
ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 รอบ RE
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)
ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบ RE
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)
ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบ RE
14.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)
ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบ RE
14.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)
ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)   สาย A  คู่ที่ 8
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)
ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)   สาย B  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)
ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)
รวม ยูยิตสู  14 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย W31  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
มธ. สนามรักบี้ฟุตบอล
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
รวม รักบี้ฟุตบอล  1 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย M39  คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ ยิมเนเซียม
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย W31  คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
มทร.ธ ยิมเนเซียม
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอล  2 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย M39  คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย M31  คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกร ในพระบรมฯ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:45
มทร.ธ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  2 รายการ  
 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง
เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย   Heat 4
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง
กบ 200 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - ชาย
กบ 200 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - ชาย
กบ 200 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - ชาย
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย
เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง
กบ 200 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - ชาย
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 800 เมตร - หญิง
รวม ว่ายน้ำ  20 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W23  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ คลอง 13
Official
แฮนด์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย M23  คู่ที่ 2
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ คลอง 13
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
รวม แฮนด์บอล  2 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table