รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 29 มกราคม 2561

 

คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 1
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 2
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 3
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 4
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 5
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 6
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 7
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 8
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 9
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 10
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 23
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 24
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 25
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 26
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 27
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 28
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 34
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 35
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 36
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 37
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 38
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 39
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 40
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 41
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 42
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 43
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 16
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 17
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 18
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 19
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง   สายบน
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
-
-
-
-
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 6
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 11
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 12
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 29
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 30
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 31
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 10
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 11
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 12
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 13
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 14
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 33
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 46
 รอบ RE
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 47
 รอบ RE
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 48
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 22
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง
รวม คาราเต้โด  48 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย E  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย F  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย G  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย H  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย C  คู่ที่ 17
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย C  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย D  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย D  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย C  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบแรก
12:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย D  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
12:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 21
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
12:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
12:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M25  คู่ที่ 25
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M26  คู่ที่ 26
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M27  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบสอง
15:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M28  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบสอง
15:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M29  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M30  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย W25  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย W26  คู่ที่ 26
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย W27  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบสอง
17:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย W28  คู่ที่ 28
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
17:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M31  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
17:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M32  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสอง
17:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
รวม เซปักตะกร้อ  28 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงคู่   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายคู่   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงคู่   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 13
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 14
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
รวม เทนนิส  16 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 10
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 12
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 28
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 49
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 51
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
13:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
13:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
13:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
13:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 56
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 57
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
14:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 58
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
14:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 59
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 60
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกริก
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
รวม เทเบิลเทนนิส  59 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W25  คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
08:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย W26  คู่ที่ 58
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
09:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย W27  คู่ที่ 59
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย W28  คู่ที่ 60
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบสอง
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย M33  คู่ที่ 61
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสาม
14:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M34  คู่ที่ 62
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบสาม
15:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M35  คู่ที่ 63
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสาม
17:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M36  คู่ที่ 64
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
18:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  8 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายคู่   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
หญิงคู่   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบรองชนะเลิศ
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบรองชนะเลิศ
9:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
รวม แบดมินตัน  10 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 3 คน   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 4  คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 5  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 5  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 6  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 6  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 7  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 7  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 8  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 5  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 5  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 6  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 6  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 7  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 7  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 8  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 1  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 3  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 4  คู่ที่ 3
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 4  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 5  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 5  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 6  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 6  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 7  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 7  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 8  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 1  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 3  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 4  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 4  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 5  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 5  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 6  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 6  คู่ที่ 4
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 7  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 7  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 8  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 1  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 3  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 4  คู่ที่ 5
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 5  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 6  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 7  คู่ที่ 5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 8  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 1  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 3  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 4  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 5  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 6  คู่ที่ 5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 7  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 8  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 3  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 4  คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 1  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 3  คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 4  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 4  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 1  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 3  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 4  คู่ที่ 3
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 4  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 1  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 3  คู่ที่ 5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   สาย 4  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 1  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 3  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   สาย 4  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 8 ทีม
18:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 8 ทีม
18:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 8 ทีม
18:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 8 ทีม
18:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 8 ทีม
18:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 8 ทีม
18:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 8 ทีม
18:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 8 ทีม
18:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
รวม เปตอง  124 รายการ  
 
เพาะกายและฟิตเนส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Light Weight บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 70 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
Official
เพาะกายและฟิตเนส - Light Weight บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 70 กก.
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
Official
เพาะกายและฟิตเนส - แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม.  
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
Official
เพาะกายและฟิตเนส - แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม.
โมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.  
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
Official
เพาะกายและฟิตเนส - โมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.
โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 162 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
Official
เพาะกายและฟิตเนส - โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 162 ซม.
ฟิตเนสชาย รุ่นทั่วไป 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
Official
เพาะกายและฟิตเนส - ฟิตเนสชาย รุ่นทั่วไป
รวม เพาะกายและฟิตเนส  6 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W25  คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
08.30
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย W26  คู่ที่ 58
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบสอง
10.00
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย W27  คู่ที่ 59
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบสอง
11.30
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย W28  คู่ที่ 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบสอง
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย M33  คู่ที่ 61
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสาม
14.30
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M34  คู่ที่ 62
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสาม
16.00
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M35  คู่ที่ 63
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสาม
17.30
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M36  คู่ที่ 64
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
19.00
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
รวม ฟุตซอล  8 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W17  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย W18  คู่ที่ 18
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ สนามหน้าคณะครุศาสตร์
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย M37  คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M38  คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนยาว 3 ท่า - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน กกท. กรุงเทพมหานคร
Official
ยิงปืน - ปืนยาว 3 ท่า - บุคคลชาย
ปืนสั้นยิงเร็ว - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน กกท. กรุงเทพมหานคร
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นยิงเร็ว - บุคคลชาย
รวม ยิงปืน  2 รายการ  
 
ยูยิตสู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.   สาย A  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.   สาย A  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.   สาย A  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.   สาย B  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.   สาย B  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.   สาย B  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.   สาย A  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.   สาย A  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.   สาย B  คู่ที่ 18
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.   สาย B  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.   สาย A  คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.   สาย B  คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.   สาย B  คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.   สาย A  คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.   สาย A  คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.   สาย A  คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.   สาย B  คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.   สาย B  คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.
ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง
ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง   สาย B  คู่ที่ 5
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.   สาย B  คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.   สาย A  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.   สาย A  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.   สาย B  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.   สาย B  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.   สาย A  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.   สาย A  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.   สาย B  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.   สาย B  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.   สาย A  คู่ที่ 28
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.   สาย A  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  วิทยาลัยดุสิตธานี
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.   สาย B  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.   สาย B  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.   สาย A  คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.   สาย A  คู่ที่ 56
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.   สาย A  คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.   คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบ RE
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.   คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบ RE
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.   คู่ที่ 43
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบ RE
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.   สาย B  คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบสอง
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.   สาย B  คู่ที่ 58
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.   สาย A  คู่ที่ 59
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.   สาย A  คู่ที่ 60
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.   สาย B  คู่ที่ 61
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสอง
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.   สาย B  คู่ที่ 62
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.   สาย A  คู่ที่ 63
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.   สาย A  คู่ที่ 64
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.   สาย B  คู่ที่ 65
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.   สาย B  คู่ที่ 66
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบสอง
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.   คู่ที่ 88
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบ RE
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.   สาย A  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.   สาย B  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.   สาย A  คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.   สาย B  คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.   สาย A  คู่ที่ 36
สถาบันการพลศึกษา  vs  วิทยาลัยดุสิตธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.   สาย A  คู่ที่ 53
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.   สาย B  คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 39
สถาบันการพลศึกษา
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.   สาย A  คู่ที่ 77
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.   สาย B  คู่ที่ 78
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.
ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง   คู่ที่ 79
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง
ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง   คู่ที่ 80
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.   สาย A  คู่ที่ 67
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.   สาย B  คู่ที่ 68
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.   สาย A  คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.   สาย B  คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.   สาย A  คู่ที่ 71
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.   สาย B  คู่ที่ 72
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 73
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบ RE
14.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.   สาย B  คู่ที่ 74
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบ RE
14.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.   คู่ที่ 75
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบ RE
14.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.   คู่ที่ 76
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบ RE
14.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 82
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบ RE
14.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 83
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบ RE
14.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 84
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.   คู่ที่ 85
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบ RE
15.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.   คู่ที่ 86
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบ RE
15.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.   คู่ที่ 87
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.
ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง   คู่ที่ 81
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.   คู่ที่ 89
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบ RE
15.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.   คู่ที่ 90
วิทยาลัยดุสิตธานี  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 91
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบ RE
15.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 92
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบ RE
15.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 93
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.   คู่ที่ 94
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบ RE
15.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.   คู่ที่ 95
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบ RE
15.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.   คู่ที่ 96
สถาบันการพลศึกษา  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.   สาย A  คู่ที่ 97
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบ RE
15.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.   สาย B  คู่ที่ 98
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบ RE
15.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.   คู่ที่ 99
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.
ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง
ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง
ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง   สาย B  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.   สาย B  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.   สาย A  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.
รวม ยูยิตสู  98 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย W29  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
มธ. สนามรักบี้ฟุตบอล
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย W30  คู่ที่ 24
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
มธ. สนามรักบี้ฟุตบอล
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
รวม รักบี้ฟุตบอล  2 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W25  คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ ยิมเนเซียม
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย W26  คู่ที่ 58
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสอง
10:30
มทร.ธ ยิมเนเซียม
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย W27  คู่ที่ 59
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบสอง
12:00
มทร.ธ ยิมเนเซียม
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย W28  คู่ที่ 60
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
13:30
มทร.ธ ยิมเนเซียม
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย M33  คู่ที่ 61
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสาม
15:40
มทร.ธ ยิมเนเซียม
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M34  คู่ที่ 62
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสาม
17:58
มทร.ธ ยิมเนเซียม
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M35  คู่ที่ 63
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสาม
20:27
มทร.ธ ยิมเนเซียม
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M36  คู่ที่ 64
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสาม
23:05
มทร.ธ ยิมเนเซียม
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
รวม วอลเลย์บอล  8 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W25  คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย W26  คู่ที่ 58
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกร ในพระบรมฯ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
14:45
มทร.ธ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย W27  คู่ที่ 59
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบสอง
15:30
มทร.ธ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย W28  คู่ที่ 60
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
16:15
มทร.ธ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย M33  คู่ที่ 61
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสาม
17:00
มทร.ธ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M34  คู่ที่ 62
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รอบสาม
17:45
มทร.ธ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M35  คู่ที่ 63
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
18:30
มทร.ธ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M36  คู่ที่ 64
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบสาม
19:15
มทร.ธ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  8 รายการ  
 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ชาย
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ชาย
ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย
ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย
ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย
ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย   Heat 4