รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 28 มกราคม 2561

 

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ขว้างค้อน - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - ขว้างค้อน - ชาย
ขว้างค้อน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - ขว้างค้อน - หญิง
พุ่งแหลน - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน - ชาย
กระโดดไกล - หญิง 
 สัตตกรีฑา 5
14:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - กระโดดไกล - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
14:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
14:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง
กระโดดสูง - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:20
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - กระโดดสูง - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
14:50
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
14:50
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
14:50
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
กระโดดค้ำ - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - กระโดดค้ำ - ชาย
วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง
กระโดดไกล - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:45
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - กระโดดไกล - ชาย
พุ่งแหลน - หญิง 
 สัตตกรีฑา 6
15:50
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน - หญิง
วิ่ง 5,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:50
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 5,000 เมตร - ชาย
วิ่ง 800 เมตร - หญิง 
 สัตตกรีฑา 7
16:40
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:10
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง
สัตตกรีฑา - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:20
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - สัตตกรีฑา - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:25
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
รวม กรีฑา  19 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 8
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 9
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 10
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 16
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 17
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 18
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 19
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 20
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 21
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 22
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 23
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 24
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 30
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 31
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 32
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 33
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 34
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 1
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 2
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 3
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 4
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 5
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 6
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 7
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 35
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 36
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 37
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 38
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 25
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 26
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 27
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 28
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 11
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 12
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 13
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 14
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 29
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 39
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
รวม คาราเต้โด  39 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W19  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบชิงที่ 3
09.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย M23  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบชิงที่ 3
11.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย W20  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย M24  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
รวม ซอฟท์บอล  4 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   สาย M37  คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย M38  คู่ที่ 38
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
หญิงคู่   สาย W29  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย W30  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย C  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย D  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย E  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 รอบแรก
12:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย F  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
12:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย C  คู่ที่ 5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
12:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย C  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
12:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย D  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย D  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย G  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย H  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย C  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
14:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย D  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
14:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
14:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ชายคู่   สาย M39  คู่ที่ 39
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
หญิงคู่   สาย W31  คู่ที่ 31
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย C  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
16:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย C  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
16:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย E  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแรก
16:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย F  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
16:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย G  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
17:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย H  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
17:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย D  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
17:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย D  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบแรก
17:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
18:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
18:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
18:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
18:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
รวม เซปักตะกร้อ  38 รายการ  
 
ดาบไทย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
กระบี่ ทีม ชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบคัดเลือก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม ชาย
กระบี่ ทีม ชาย   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบคัดเลือก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม ชาย
กระบี่ ทีม ชาย   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบคัดเลือก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม ชาย
กระบี่ ทีม ชาย   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม ชาย
กระบี่ ทีม ชาย   สาย 1  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบคัดเลือก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม ชาย
กระบี่ ทีม ชาย   สาย 2  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม ชาย
กระบี่ ทีม ชาย   สาย 3  คู่ที่ 7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบคัดเลือก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม ชาย
กระบี่ ทีม ชาย   สาย 4  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม ชาย
กระบี่ ทีม ชาย   สาย 3  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบคัดเลือก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม ชาย
กระบี่ ทีม ชาย   สาย 4  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบคัดเลือก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม ชาย
กระบี่ ทีม ชาย   สาย 3  คู่ที่ 11
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบคัดเลือก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม ชาย
กระบี่ ทีม ชาย   สาย 4  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบคัดเลือก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม ชาย
ดาบสองมือ ทีม หญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบคัดเลือก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม หญิง
ดาบสองมือ ทีม หญิง   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบคัดเลือก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม หญิง
ดาบสองมือ ทีม หญิง   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบคัดเลือก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม หญิง
ดาบสองมือ ทีม หญิง   สาย 1  คู่ที่ 5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบคัดเลือก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม หญิง
ดาบสองมือ ทีม หญิง   สาย 2  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบคัดเลือก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม หญิง
ดาบสองมือ ทีม หญิง   สาย 3  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบคัดเลือก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม หญิง
ดาบสองมือ ทีม หญิง   สาย 4  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบคัดเลือก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม หญิง
ดาบสองมือ ทีม หญิง   สาย 3  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบคัดเลือก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม หญิง
ดาบสองมือ ทีม หญิง   สาย 3  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบคัดเลือก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม หญิง
กระบี่ ทีม ชาย   คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม ชาย
กระบี่ ทีม ชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม ชาย
กระบี่ ทีม ชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม ชาย
กระบี่ ทีม ชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม ชาย
ดาบสองมือ ทีม หญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม หญิง
ดาบสองมือ ทีม หญิง   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม หญิง
ดาบสองมือ ทีม หญิง   คู่ที่ 3
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม หญิง
ดาบสองมือ ทีม หญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม หญิง
กระบี่ ทีม ชาย   คู่ที่ 5
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม ชาย
กระบี่ ทีม ชาย   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม ชาย
ดาบสองมือ ทีม หญิง   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม หญิง
ดาบสองมือ ทีม หญิง   คู่ที่ 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม หญิง
กระบี่ ทีม ชาย   คู่ที่ 7
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม ชาย
ดาบสองมือ ทีม หญิง   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม หญิง
รวม ดาบไทย  35 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบสี่
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสี่
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสี่
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสี่
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสี่
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสี่
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสี่
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสาม
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงคู่   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสาม
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายคู่   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 18
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบสี่
11:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายคู่   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 22
สถาบันการพลศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
13:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสาม
14:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
14:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบสาม
14:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสาม
14:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 30
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
14:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสาม
14:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสาม
14:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
รวม เทนนิส  32 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
09:25
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 14
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
09:25
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
09:25
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 16
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
09:25
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบแรก
09:25
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
09:25
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
09:25
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 20
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
09:25
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:25
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
09:25
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
09:25
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
09:25
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
09:50
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
09:50
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
09:50
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
09:50
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
09:50
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
09:50
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
09:50
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
09:50
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
09:50
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบแรก
09:50
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
09:50
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
09:50
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
10:15
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
10:15
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  วิทยาลัยดุสิตธานี
 รอบแรก
10:15
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบแรก
10:15
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
10:15
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบแรก
10:15
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 43
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
10:15
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 รอบแรก
10:15
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบแรก
10:15
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
10:15
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบแรก
10:15
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
10:15
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
10:40
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
10:40
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบแรก
10:40
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
10:40
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 53
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
10:40
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 54
วิทยาลัยดุสิตธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 รอบแรก
10:40
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
10:40
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 56
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
10:40
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
10:40
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 58
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
10:40
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 59
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
10:40
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
10:40
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 61
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
11:05
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 62
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
11:05
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 63
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
11:05
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 64
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบแรก
11:05
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 65
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
11:05
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 66
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบแรก
11:05
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 67
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
11:05
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 68
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
11:05
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
11:05
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
11:05
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 71
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
11:05
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 72
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
11:05
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 73
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
11:05
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 74
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 75
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 76
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 77
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 78
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 79
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 80
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 81
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 82
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 83
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 84
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  วิทยาลัยดุสิตธานี
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 85
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 86
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 87
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 88
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 89
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 90
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 91
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 92
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 93
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 94
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
13:25
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 95
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
13:25
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 96
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยเกริก
 รอบแรก
13:25
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 97
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
13:25
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 98
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
13:50
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 99
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
13:50
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 100
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
13:50
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 101
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
13:50
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 102
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
13:50
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 103
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
13:50
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 104
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
13:50
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 105
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
13:50
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 106
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
14:15
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 107
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
14:15
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 108
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
14:15
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 109
สถาบันการพลศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
14:15
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 110
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
14:15
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 111
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
14:15
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 112
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกริก
 รอบสอง
14:15
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 113
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
14:15
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 114
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบสอง
14:40
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 115
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
14:40
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 116
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบสอง
14:40
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 117
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
14:40
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 118
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
14:40
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 119
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
14:40
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 120
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบสอง
14:40
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 121
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
14:40
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 122
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
15:05
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 123
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
15:05
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 124
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบสอง
15:05
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 125
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
15:05
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 126
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
15:05
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 127
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
15:05
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 128
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
15:05
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 129
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
15:05
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 130
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
15:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 131
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
15:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 132
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
15:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 133
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
15:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 134
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
15:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 135
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
15:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 136
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
15:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 137
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
15:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 138
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 139
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกริก
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 140
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 141
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 142
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
16:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 143
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
16:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 144
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
16:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 145
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
16:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
รวม เทเบิลเทนนิส  145 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย M25  คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสอง
08:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M26  คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
09:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M27  คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M28  คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M29  คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
14:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M30  คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบสอง
15:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M31  คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
17:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M32  คู่ที่ 56
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 รอบสอง
18:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  8 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสาม
10:10
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบสาม
10:10
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสาม
10:10
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสาม
10:10
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
10:10
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบสาม
10:45
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
10:45
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสาม
10:45
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสาม
10:45
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสาม
10:45
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสาม
11:20
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสาม
11:20
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสาม
11:20
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
11:20
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
หญิงคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
11:20
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสาม
11:55
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบสาม
11:55
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสาม
11:55
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสาม
11:55
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสาม
11:55
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบสาม
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสาม
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสาม
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสาม
13:05
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสาม
13:05
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
13:05
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
13:05
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสาม
13:05
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสี่
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสี่
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสี่
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสี่
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสี่
15:40
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสี่
15:40
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสี่
15:40
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบสี่
15:40
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสี่
16:20
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสี่
16:20
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสี่
16:20
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสี่
16:20
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
หญิงคู่   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสี่
17:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสี่
17:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสี่
17:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบสี่
17:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบสี่
17:40
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสี่
17:40
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบสี่
17:40
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสี่
17:40
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสาม
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสาม
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสาม
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสาม
9:35
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสาม
9:35
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
9:35
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสาม
9:35
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสาม
9:35
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
รวม แบดมินตัน  60 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
S น้ำหนักต้องเกิน 40 กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - S น้ำหนักต้องเกิน 40 กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
S น้ำหนักต้องเกิน 40 กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - S น้ำหนักต้องเกิน 40 กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 4
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 11
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 16
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 19
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 23
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
รวม ปันจักสีลัต  26 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Shooting บุคคลชาย 
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบที่ 1
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
Shooting บุคคลหญิง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบที่ 1
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
Shooting บุคคลชาย 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 Play off
12:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
Shooting บุคคลหญิง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 Play off
12:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 8 ทีม
15:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 8 ทีม
15:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8 ทีม
15:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 8 ทีม
15:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 8 ทีม
15:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 8 ทีม
15:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 8 ทีม
15:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 8 ทีม
15:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลชาย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลหญิง 
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
รวม เปตอง  18 รายการ  
 
เพาะกายและฟิตเนส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Welter Weight บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 70 กก. 
 รอบคัดเลือก
18:00
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
Official
เพาะกายและฟิตเนส - Welter Weight บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 70 กก.
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม.  
 รอบคัดเลือก
18:00
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
Official
เพาะกายและฟิตเนส - แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม.
โมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม.  
 รอบคัดเลือก
18:00
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
Official
เพาะกายและฟิตเนส - โมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม.
โมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม.  
 รอบคัดเลือก
18:00
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
Official
เพาะกายและฟิตเนส - โมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม.
โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่นความสูงเกิน 162 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:00
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
Official
เพาะกายและฟิตเนส - โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่นความสูงเกิน 162 ซม.
ฟิตเนสหญิง รุ่นทั่วไป 
 รอบคัดเลือก
18:00
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
Official
เพาะกายและฟิตเนส - ฟิตเนสหญิง รุ่นทั่วไป
รวม เพาะกายและฟิตเนส  6 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย M25  คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
08.30
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M26  คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
10.00
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M27  คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบสอง
11.30
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M28  คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบสอง
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M29  คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบสอง
14.30
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M30  คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
16.00
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M31  คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
17.30
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M32  คู่ที่ 56
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบสอง
19.00
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
รวม ฟุตซอล  8 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
มวยไทยสมัครเล่น -  ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official